Kubík a.s.


Zelená alej

Kubík a.s.O společnosti → Zelená alej

Zelená alej: nový bytový projekt v Litomyšli

Zelená alej: nový bytový projekt v Litomyšli

Nový bytový projekt, nazvaný Zelená alej, si klade za cíl přinést do města Litomyšle možnost atraktivního, v podmínkách tohoto města nadstandardního bydlení, a to za příznivou cenu.

Základem projektu je vhodně zvolená lokalita - umístění bytového domu v areálu okrasných školek v místě vymezeném ulicemi U Školek a 17. listopadu. Toto místo je dopravně snadno dostupné, na druhou stranu však neleží u žádné z frekventovaných komunikací se zvýšeným pohybem osobních nebo nákladních vozidel. Není tedy zatíženo hlukem ani zvýšenou prašností, nevytváří potenciálně nebezpečné prostředí pro malé děti.

Zvolená lokalita bytového projektu Zelená alej je naprosto klidná, obklopená zelení. Budoucí obyvatelé domu tak budou moci na straně jedné využít blízkosti centra města, kdy vzdálenost na Smetanovo náměstí činí pouhých 600 metrů. V bezprostřední blízkosti domu je mateřská škola, základní a střední školy, obchod a poliklinika. Na straně druhé budou budoucí obyvatelé žít ve zcela klidné lokalitě, v zeleni a s výhledem do přírody.

Ptáte se, proč zrovna „Zelená alej"? Že to není vžitý historický název lokality? Skutečně prozatím není. Chceme však tímto názvem demonstrovat náš závazek, že se bude jednat o „zelenou" lokalitu. Na rozdíl od jiných bytových projektů, které maximálně v okolí vybudovaného domu zasejí trávník a tím jejich snaha o zkrášlení okolí objektu končí, my si klademe za cíl vybudovat velmi příjemné okolí domu, kde vedle skutečné zelené aleje bude provedena ještě další výsadba stromů, keřů a travin. Chceme, aby bydlení v lokalitě Zelená alej bylo nadmíru příjemné a její název byl hoden svého jména.

Přejít na prezentaci: http://www.zelenaalej.cz/