Kubík a.s. - Výstavba inženýrských sítí

Certifikáty & oprávnění

Home > Certifikáty & oprávnění

Oprávnění ev. č. 3359/6/04/PZ-M-III, V, VI

Oprávnění ev. č. 3359/6/04/PZ-M-III, V, VI

vydané ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění na základě prověření odborné způsobilosti dne 24. září 2004.

Certifikát GAS

CERTIFIKÁT číslo: 0271/2013
Organizac: Kubík a.s.
Sídlo: U Prašné brány 1090/2, 11 21 Praha 1
IČ: 259 28 082
Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Nespěšný

Certifikace organizace byla provedena pro činnost na plynárenských zařízení podle TPG 923 01-1,2:2009 v rozsahu:

G-S4, P3, N: Montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli v otevřených výkopech o světlostech bez omezení a s přetlakem domax. 40 bar; montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu v otevřených výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení; bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE potrubí o menším průřezu bez následné výplně meziprostoru o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení.

Organizace byla zaregistrována v registračním systému GAS s.r.o.
Platnost certifikátu do: 22. března 2019

V Praze dne: 22. března 2013

Propůjčení značky kvality

Propůjčení práva k používání "Značky kvality certifikované organizace" k Certifikátu číslo 0271/2013.

V Říčanech dne: 22. března 2013

ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 3834 - 2:2006

Certifikát ČSN EN ISO 90001 a 3834_2017

TÜV SÜD Czech - CERTIFIKAČNÍ ORGÁN systémů managementu č.3053 TÜV SÜD Czech s.r.o. potvrzuje, že společnost
Kubík a.s.
U Prašné brány 1090/2
CZ - 111 21 Praha 1
IČ: 259 28 082

Provozovna: Divize VIS, Kornice 37, 570 01 Litomyšl

 

zavedla a používá systém managementu kvality v oboru:
– montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

– výstavba, opravy a zkoušky vodovodních a kanalizačních sítí a produktovodů

Na základě vykonaného auditu, zpráva č. 10.618.568
bylo prokázáno splnění požadavků normy
ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s  
ČSN EN ISO 3834 - 2:2006
.

PTento certifikát je platný do: 13.03.2020
Registrační číslo certifikátu 10.618.359

V Praze, 29.03.2017

ČSN EN ISO 14001:2005

TÜV SÜD Czech - CERTIFIKAČNÍ ORGÁN systémů enviromentálního managementu č.3053 potvrzuje, že společnost

Kubík a.s.
U Prašné brány 1090/2
CZ - 111 21 Praha 1
Divize VIS
IČ: 259 28 082

Provozovna: Divize VIS, Kornice 37, 570 01 Litomyšl 

zavedla a používá systém enviromentálního managementu v oboru:
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
- výstavba, opravy a zkoušky vodovodních a kanalizačních sítí a produktovodů

Na základě vykonaného auditu, správa č. 07.880.540 bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005

Tento certifikát je platný do 19.03.2018

Registrační číslo certifikátu 07.878.035

V Praze, 19.03.2015

ČSN OHSAS 18001:2008

TÜV SÜD Czech - CERTIFIKAČNÍ ORGÁN systémů managementu č. 3053 potvrzuje, že 

Kubík a.s.
U Prašné brány 1090/2
CZ - 111 21 Praha 1
Divize VIS
IČ: 259 28 082

Provozovna: Divize VIS, Kornice 37, 570 01 Litomyšl 

zavedla a používá systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru
– montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
– výstavba, opravy a zkoušky vodovodních a kanalizačních sítí a produktovodů

Na základě vykonaného auditu, zpráva č. 07.880.540 bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN OHSAS 18001:2008

Tento certifikát je platný do 19.03.2018
Registrační číslo certifikátu 07.878.176

V Praze, 19.03.2015

CERTIFIKÁT VYJIMEČNOSTI

TÜV SÜD Czech propůjčuje CERTIFIKÁT VYJIMEČNOSTI organizaci

Kubík a.s.
U Prašné brány 1090/2
CZ - 111 21 Praha 1
IČ: 25928082

a osvědčuje, že byl zaveden a je používán systém řízení v souladu s požadavky

EN ISO 14001, OHSAS 18001,  EN ISO 90001 + EN ISO 3834 pro obor:
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
- výstavba, opravy a zkoušky vodovodních a kanalizačních sítí a produktovodů

V Praze 25.8.2011

GAS: certifikovaná organizace

ČSN EN ISO 3834-2-9001

ČSN EN ISO 14001 9001 18001